Návštěva prof. M. Mousy v ÚPT AV ČR

Prof. Marwan S. Mousa, vice-prezident Univerzity Mutah v Keraku a spolupracovník skupiny Elektronové litografie navštívil ve dnech 3. - 6. listopadu 2021 navštívil oddělení Speciálních technologií, konkrétně vědeckou skupinu Elektronové litografie, ÚPT AV ČR.

V úvodu svojí návštěvy byl prof. Mousa přijat ředitelem ÚPT, prof. Josefem Lazarem, který ho osobně přivítal a během krátké schůzky představil současné směřování ústavu ve vztahu k vědě a výuce. Prof. M. Mousa poděkoval za dosavadní výbornou spolupráci mezi institucemi a představil seznam společně dosažených výstupů za poslední 2 roky, tedy za dobu od podepsání memoranda o spolupráci mezi UPT a Mutah koncem roku 2018.

Mezi hlavní výstupy této pilotní česko-jordánské vědecké spolupráce se řadí víc jak 10 recenzovaných publikací, z toho 5 publikací v impaktovaných časopisech, 2 diplomové práce spolu vedené školitelem Dr. Alexandrem Knápkem a dále čerstvě nastoupivší absolvent z univerzity Mutah, který je na ÚPT zaměstnán v rámci řešení čtyřletého projektu TA ČR, také pod vedením Dr. Knápka.

Profesor M. Mousa, který je také dlouholetý prezident jordánské pobočky Humboldtovy nadace (zřízené vládou SRN) závěrem schůzky pozval české kolegy k účasti na konferenci Humboldtovy nadace, která se bude konat v Ammánu, v květnu příštího roku.

Závěrem své návštěvy se prof. M. Mousa  zúčastnil jako návštěvník jedné z exkurzí v rámci Dnů otevřených dveří v ÚPT, které ústav pořádá každoročně  pro veřejnost u příležitosti Dnů vědy a techniky. V rámci exkurze se potkal s kolegy z pořádajících oddělení.

 

Návštěva prof. M. Mousy