Spolupráce ÚPT AV ČR s jordánskou univerzitou Mu'tah

U příležitosti lednové návštěvy Ing. Alexandra Knápka, Ph.D. z ÚPT AV ČR (skupina Elektronové litografie) na jordánské univerzitě Mu'tah, byla vydána tisková zpráva, která informuje o podepsání Memoranda o spolupráci univerzity Mu'tah s ÚPT AV ČR z prosince 2018 a také přibližuje již probíhající spolupráci obou institucí. Ta započala v srpnu 2018, kdy prof. Dr. Marwan S. Mousa navštívil ÚPT AV ČR v Brně a formou veřejné přednášky představil svoji vědeckou práci, která souvisí především s vývojem kompozitních autoemisních katod pro elektronovou mikroskopii. V rámci spolupráce obou vědců vyvinulo brněnské pracoviště pro jordánskou univerzitu speciální přístroj určený pro formování hrotů autoemisních katod, který bude dále používán při vědecké spolupráci na poli výzkumu studené autoemise elektronů ale také při výuce magisterských studentů. Právě zájem o hlubší spolupráci na poli vzdělávání a výměny studentů zazněl z úst vice-prezidenta univerzity prof. Prof. Nidala Hawamdeha, který oba vědce přijal, jak dále uvádí zpráva.
Tisková zpráva byla publikována jordánskou tiskovou agenturou "Petra" v celostátním deníku a dále byla zveřejněna na stránkách univerzity.

Tisková zpráva zde.

Czech Academy of Sciences visits Mu’tah University

Foto – archív univerzita Mu´tah
Zleva Prof. Rateb Btoush, Prof. Nidal Hawamdeh, Dr. Alexandr Knápek, Prof. Marwan Mousa, Dr. Amer Ukaily