Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

144304

Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

Cílem projektu je efektivní, koordinované a transparentní zajištění kvality a další rozvoj služeb poskytovaných infrastrukturou Czech-Bioimaging. Hlavními aspekty projektu jsou především: - udržitelnost a rozšíření portfolia poskytovaných zobrazovacích metod a nabízených služeb - zajištění dostupnosti zobrazovacích metod, a to jak z hlediska regionální dostupnosti, tak i z hlediska množství poskytovaných služeb - udržení instrumentace na současné úrovni technologického pokroku.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Řešitel: 
Hozák Pavel - Ústav molekulární genenetiky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Benda Aleš - Univerzita Karlova
Nebesářová Jana - Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Petrášek Jan - Ústav experimentální botaniky AV ČR
Mistrík Martin - Univerzita Palackého v Olomouci
Zicha Daniel - Vysoké učení technické v Brně
Mikl Michal - Masarykova Univerzita
Kubínová Lucie - Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Starčuk Zenon - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045
Datum od: 
1. 1. 2020
Datum do: 
31. 12. 2022