Modernization of the National Infrastructure for Biological

144304

Modernization of the National Infrastructure for Biological

The aim of the project is effective, coordinated and transparent quality assurance and further development of services provided by the Czech-Bioimaging infrastructure. The main aspects of the project are: - the sustainability and expansion of the portfolio of imaging methods and services offered - ensuring the availability of imaging methods, both in terms of regional accessibility and in terms of in terms of the amount of services provided - keeping the instrumentation at the current level of technological progress.

ISI investigator: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Investigator: 
Hozák Pavel - Ústav molekulární genenetiky AV ČR, v.v.i.
Co-investigators: 

Benda Aleš - Univerzita Karlova
Nebesářová Jana - Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Petrášek Jan - Ústav experimentální botaniky AV ČR
Mistrík Martin - Univerzita Palackého v Olomouci
Zicha Daniel - Vysoké učení technické v Brně
Mikl Michal - Masarykova Univerzita
Kubínová Lucie - Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Starčuk Zenon - Institute of Scientific Instruments of the CAS

Agency: 
MŠMT
Identif. Code: 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045
Date from: 
1. 1. 2020
Date to: 
31. 12. 2022