Laserové snímače délky pro diagnostiku geometrických rozměrů a povrchových vad v přesném strojírenství

461201

Laserové snímače délky pro diagnostiku geometrických rozměrů a povrchových vad v přesném strojírenství

Nová generace super přesných digitálně řízených strojů v automobilovém průmyslu umožňuje opracovávat strojírenské výrobky s přesností až v řádu nanometrů. Pro zajištění nejvyššího stupně spolehlivosti však tato přesná výroba vyžaduje stoprocentní kontrolu dosažené hodnoty přesnosti. Cílem projektu je výzkum a vývoj unikátních optických metod, které dovolí v automatizovaných výrobních linkách měřit geometrické rozměry strojírenských výrobků s rozlišením blížícím se nanometrové hranici.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Jan Kůr - MESING spol. s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Petr Petr Klapetek - Český metrologický institut
Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004676
Datum od: 
1. 1. 2017
Datum do: 
28. 9. 2019