Laser sensors for diagnostics geometric dimensions and surface defects in precision engineering

461201

Laser sensors for diagnostics geometric dimensions and surface defects in precision engineering

Nová generace super přesných digitálně řízených strojů v automobilovém průmyslu umožňuje opracovávat strojírenské výrobky s přesností až v řádu nanometrů. Pro zajištění nejvyššího stupně spolehlivosti však tato přesná výroba vyžaduje stoprocentní kontrolu dosažené hodnoty přesnosti. Cílem projektu je výzkum a vývoj unikátních optických metod, které dovolí v automatizovaných výrobních linkách měřit geometrické rozměry strojírenských výrobků s rozlišením blížícím se nanometrové hranici.

ISI investigator: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Investigator: 
Jan Kůr - MESING spol. s.r.o.
Co-investigators: 

Petr Petr Klapetek - Český metrologický institut

Ondřej Číp - Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i.

Agency: 
MPO
Identif. Code: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004676
Date from: 
1. 1. 2017
Date to: 
28. 9. 2019