Koherentně programovatelný zdroj neklasického světla

463001

Koherentně programovatelný zdroj neklasického světla

Neklasické světlo je klíčovým médiem pro rychlý rozvoj všech oblastí aplikací výzkumu kvantové informatiky. Jak již bylo dříve prokázáno, jednotlivé zachycené atomové ionty mohou představovat škálovatelný zdroj neklasického světla s mimořádnou čistotou. Navíc, prostorové uspořádání mnoha iontů umožňuje využít optickou koherenci řízeně emitovaných fotonů pro ovládání směru vyzařované fluorescence. Cílem projektu je realizace zdroje neklasického světla, který historicky poprvé umožní kombinaci těchto dvou jedinečných vlastností. Bude sestaveno nové unikátní zařízení pro zachycování iontů, které dovolí efektivně pozorovat projevy vnitřních atomových stavů iontů v detekované světelné emisi. Následně bude demonstrováno, že současná pokročilá a deterministická kontrola vnitřních stavů zachycených iontů může být využita pro efektivní řízení směru, účinnosti detekce a neklasičnosti emitovaných kvantových stavů světla. Navrhovaný systém bude představovat realizovatelnou a široce použitelnou architekturu pro kontrolovatelnou generaci neklasických stavů světla

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Slodička Lukáš - Univerzita Palackého v Olomouci
Spoluřešitelé: 

Číp Ondřej - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
19-14988S
Datum od: 
1. 1. 2019
Datum do: 
31. 12. 2021