Kalibrace optických senzorových systémů a speciální senzory pro jaderné elektrárny

491201

Kalibrace optických senzorových systémů a speciální senzory pro jaderné elektrárny

Projekt je orientován na výzkum interní a externí laserové kalibrace systému pro sledování stavu dokončených inženýrských staveb. Pilotní systém s interním a externím kalibračním modulem, bude aplikován v systému pro měření tvarových změn kontejnmentů JE Temelín. Interní reference v systému umožní jeho nepřetržitou funkčnost i v případě, že systém bude odpojen od vnějších zdrojů. Externí pak umožní periodickou vzdálenou kalibraci, která bude mít přímou návaznost na základní normály.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Řešitel: 
Karel Bíža - ÚJV Řež, a. s.
Spoluřešitelé: 

Břetislav Mikel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004506
Datum od: 
1. 1. 2017
Datum do: 
23. 9. 2019