Optical sensor systems calibration and specialty sensors for nuclear power plants

491201

Optical sensor systems calibration and specialty sensors for nuclear power plants

Projekt je orientován na výzkum interní a externí laserové kalibrace systému pro sledování stavu dokončených inženýrských staveb. Pilotní systém s interním a externím kalibračním modulem, bude aplikován v systému pro měření tvarových změn kontejnmentů JE Temelín. Interní reference v systému umožní jeho nepřetržitou funkčnost i v případě, že systém bude odpojen od vnějších zdrojů. Externí pak umožní periodickou vzdálenou kalibraci, která bude mít přímou návaznost na základní normály.

ISI investigator: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Investigator: 
Karel Bíža - ÚJV Řež, a. s.
Co-investigators: 

Břetislav Mikel - Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i.

Agency: 
MPO
Identif. Code: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004506
Date from: 
1. 1. 2017
Date to: 
23. 9. 2019