Elektronová optika - Výzkum

EDSpot - simulace elektronové stopy

Nástroj EDSpot počítá rozložení proudové hustoty v eletronovém svazku v rastrovacích elektronových mikroskopech, rastrovacích prozařovacích mikroskopech apod.