ÚPT v médiích
Nový holografický endoskop umožní vědcům podívat se hluboko do mozku. Výzkum vědecké skupiny Komplexní fotoniky redaktorce Marii Hošťákové Petr Jákl a Hana Uhlířová. pokračování
ÚPT v médiích
Představení nového přístroje zkoumající nejhlubší struktury mozku. U příležitosti uveřejnění článku v Nature communucations byl odvysílán rozhovor Petra Jákla s Dominikou Červinkovou pro Českou televizi. pokračování
Výzkum
Spolupráci na projektu přislíbila brněnská MŠ Happy Preschool – Slatina, která se zapojí se svými dětmi do samotné aktivity. Průvodce elektronové mikroskopie bude vědkyně Eliška Materna Mikmeková. pokračování
Výzkum
Slavnostní ukončení projektu Centra elektronové a fotonové optiky proběhlo dne 19.4.2023 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR. Projekt byl realizován v letech 2018 až 2022. pokračování
Výzkum
Přednáška Dr. Mishkat Bhattacharya z Rochester Institute of Technology, Rochester, NY, USA proběhne dne 25.5.2023, 10:00, v přednáškovém sále ÚPT AV ČR. pokračování
Výzkum
Holografický endoskop na bázi MMF o tloušťce 110 μm, který vyvinul mezinárodní vědecký tým pod vedením Tomáše Čižmára z ÚPT AV, jde do celé hloubky zvířecího mozku. pokračování

Stránky