AV21
Po plzeňské Techmánii a Veletrhu Věda, Výzkum, Inovace v Brně, je nyní možné výstavu shlédnout v prostorách Technologické agentury České republiky v Praze. Výstava vznikla za podpory ÚPT AV ČR v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“. pokračování
AV21
Ve dnech 7. 4. - 8. 4.2016 se konal v Mikulově mezinárodní workshop, kterého se zúčastnila řada významných osobností z oblasti elektronové mikroskopie. Na workshopu byly prezentovány a konzultovány možnosti a aplikace vysokorozlišovacího environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu od firmy FEI QUANTA 650 FEG a skupiny environmentální elektronové mikroskopie. Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“, jehož koordinátorem je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí týmu Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR. pokračování
AV21
Výstava, která vznikla za podpory ÚPT AV ČR v rámci projektu Strategie AV21, program “ Diagnostické metody a techniky“ byla v měsíci únoru a březnu k vidění na dvou místech. V Plzni, v Techmánii od 23.2 – 13.3.2016 a v Brně na Veletrhu Věda, Výzkum, Inovace v termínu od 9. – 11.3.2016. http://www.sci-line.cz/extra/index.php/nanormalni-svet.html pokračování
AV21
Ve dnech 18. - 19. prosince 2015 proběhl v Rakvicích seminář věnovaný problematice animálních modelů, jehož cílem bylo zvýšit informovanost mezi fyzikálními a biologickými partnery současného preklinického výzkumu využívajícího MR zobrazování. Seminář proběhl v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
Dne 15. prosince 2015 proběhl seminář na téma návrhy kryogenních zařízení a metody měření emisivit a absorptivit za nízkých teplot. Seminář proběhl v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje program “Diagnostické metody a techniky”. pokračování
AV21
8. prosince 2015 byla na půdě Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. slavnostně otevřena nová laboratoř vysokorozlišovací environmentální rastrovací elektronové mikroskopie za přispění projektu Strategie AV21, v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“. pokračování

Stránky