Workshop "Energiová disperzní analýza v rastrovacím elektronovém mikroskopu (REM)“

Ve dnech 28.- 29.3. 2018 proběhl na Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně workshop na téma „Energiová disperzní analýza v rastrovacím elektronovém mikroskopu (REM)“.
Cílem workshopu bylo představit metodu energiové disperzní analýzy (EDS) a analytické možnosti laboratoře Environmentální elektronové mikroskopie. 
Program workshopu byl rozdělen do dvou částí. V první polovině představila problematiku a možnosti EDS analýzy v REM v rámci přednášky mladá vědkyně dr. Eva Tihlaříková z ÚPT, která se problematikou zabývá. Druhá polovina workshopu probíhala v laboratořích ÚPT, kde následovala řada praktických ukázek na vzorcích, které si účastníci přinesli.
„Výstupem workshopu bylo navázání spolupráce s firmou BOSCH, podepsání dohody o spolupráci a realizace zakázky smluvního výzkumu hlavní činnosti,“ zhodnotil velmi pozitivně setkání účastníků z vědecké, tak i z komerční sféry koordinátor workshopu dr. Vilém Neděla, vedoucí skupiny Environmentální elektronová mikroskopie, ÚPT AV ČR.
Workshopu se zúčastnilo 11 účastníků z vědecké i firemní oblasti.
Workshop byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR, oddělení Elektronové mikroskopie, v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.

AV21  AV21

 

AV21