ÚPT
V hlubokém zármutku sdělujeme, že dne 5. října 2017 zemřel ve věku 92 let prof. Ing. Armin Delong, DrSc. bývalý ředitel Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky a jeho vědecký pracovník, profesor Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. pokračování
AV21
Ve dnech 9. 10. 2017 – 10. 10. 2017 se v Hotelu Akademie konal dvoudenní seminář a workshop, který byl zaměřen na nové trendy využívání světla pro měření v jaderných elektrárnách. pokračování
AV21
Ve dnech 10. 10. 2017 – 11. 10. 2017 se v Hotelu Akademie konal seminář se zaměřením na nové trendy využívání světla a optických vláken pro realizaci optických senzorů a senzorových sítí s využitím stávajících telekomunikačních optovláknových sítí. pokračování
AV21
III. ročník mezinárodního Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích, byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., v Brně pod vedením Ing. Jaroslava Soboty, CSc., z oddělení Speciálních technologií ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., kde garantem aktivity je RNDr. Karel Koláček, CSc., z oddělení Impulsních plazmových systémů. pokračování
ČT
ÚPT v médiích
Mezinárodní tým složený z vědců oddělení Medicínské signály brněnského ÚPT AV ČR, Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA-ICRC a University of Rochester (NY, USA) získal prestižní cenu Clinical Needs Translational Award (CTA). pokračování
AV21
Ve dnech 9. – 13.10.2017 na MSV v Brně, Pavilon B, stánek 037 se ÚPT prezentovalo v rámci stánku společnosti HIWIN. ÚPT se podílí na vývoji laserového dělícího CNC centra FeiCUT od firmy HIWIN v oblasti zpětnovazebního řízení řezného procesu. Prezentace na MSV byla realizována za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Světlo ve službách společnosti“. Koordinátorem aktivity je doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. z odděleni Koherenční optiky, skupina Laserové technologie ÚPT AV ČR. pokračování

Stránky