Uveřejnění článku v Nano Letters

Pro současnou nanovědu je klíčová možnost přesné a spolehlivé manipulace s jednotlivými nebo více nanostrukturami. V této práci používáme protisměrné Gaussovy a Laguerre-Gaussovy laserové svazky s třemi různými typy polarizací, to nám umožnilo nejen přesně lokalizovat a natáčet křemíkové nanodráty, ale i pozorovat mezi nimi laditlenou optickou vazbu.

Nano letters