Magazín Česká věda

Česká věda magazín Akademie věd ČR - vývoj holografického endoskopu vedení světla pomocí optického multimodového vlákna a vizi pozorovat v časových škálách dnů a více touto zobrazovací metodou, představuje v reportáži Tomáš Čižmár, vedoucí skupiny Komplexní fotonika, oddělení Mikrofotonika ÚPT AV ČR.
Magazín je odvysílán měsících listopad a prosinec na  TV Noe, Kino svět a regionalnitelevize.cz.