Výzkum
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2021 otevře ÚPT AV ČR své laboratoře. Návštěvníci nahlédnou v rámci exkurzí do šesti laboratoří napříč ústavem. pokračování
ÚPT v médiích
V pátečním (20.8.2021) pořadu ČT1 představila moderátorská dvojice I. Toušlová a J. Maršál téma Nanotechnologie. V reportáži o hologramech je představen výzkum skupiny Elektronové litografie, ÚPT AV ČR. pokračování
Výzkum
V časopise Optica 8/2021 byl uveřejněn článek vědecké skupiny Komplexní fotonika, ÚPT AV ČR na téma Polarization-resolved second-harmonic generation imaging through a multimode fiber. pokračování
AV21
Ve dnech 7. – 14. 8. 2021 se konal na Universitě v Innsbrucku mezinárodní workshop na téma Mikrostrukturní a mikromorfologická analýza zmrzlých slaných roztoků pomocí diferenční skenovací kalorimetrie, rentgenové difraktometrie a ESEM. pokračování
ÚPT
Memorandum o spolupráci si předali prof. Rupert Schreiner z Východobavorské technické vysoké školy a prof. Josef Lazar, ředitel ÚPT AV ČR. pokračování
ÚPT
Centrum transferu technologií AV ČR (CeTTAV ) ve spolupráci s dr. Pavlem Jurákem z ÚPT AV ČR připravili komiks a rozhovor k úspěšnému výsledku VDI monitor. pokračování

Stránky