Seminář oddělení Magnetické rezonance

zaměřený na aplikaci MRI s ultravysokým polem v preklinickém výzkumu, který se uskuteční dne 18.10.2023, 09:00 – 14:45, hybridně v prostorách ÚPT AV ČR.

Cílem workshopu je umožnit setkání s minulostí a potenciálními uživateli ISI-MR zařízení Czech-BioImaging, kteří se vzájemně setkávají s doprovodnými pracovníky ÚPT AV ČR (ISI CAS).

Workshop, který bude probíhat v anglickém jazyce, bude rozdělen do dvou částí:
- Naši současní uživatelé/spolupracovníci představí své aplikace našeho UHF MR systému a služby ISI-MR.
- Pracovníci ISI-MR vysvětlí možnosti služeb / spolupráce a stávající politiku otevřeného přístupu a předvedou, jaké nástroje zpracování dat jsme zavedli a můžeme je Vám případně  i  poskytnout.

Realizace workshopu se uskuteční za finančního přispění projektu Strategie AV21

Program workshopu

Registrace zde

Uzávěrka přihlášek do 13.10.2023!

 

Hybrid workshop

 

AV21