ÚPT v médiích
Představení nového přístroje zkoumající nejhlubší struktury mozku. U příležitosti uveřejnění článku v Nature communucations byl odvysílán rozhovor Petra Jákla s Dominikou Červinkovou pro Českou televizi. pokračování
Výzkum
Dne 15. června proběhla exkurze pro děti z brněnské Happy preschool v laboratořích oddělení Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR. Akce byla finančně podpořena Československou mikroskopickou společností. Průvodcem elektronovou mikroskopií byla vědkyně Eliška Materna Mikmeková. pokračování
Výzkum
Slavnostní ukončení projektu Centra elektronové a fotonové optiky proběhlo dne 19.4.2023 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR. Projekt byl realizován v letech 2018 až 2022. pokračování
Výzkum
Přednáška Dr. Mishkat Bhattacharya z Rochester Institute of Technology, Rochester, NY, USA proběhne dne 25.5.2023, 10:00, v přednáškovém sále ÚPT AV ČR. pokračování
Výzkum
Holografický endoskop na bázi MMF o tloušťce 110 μm, který vyvinul mezinárodní vědecký tým pod vedením Tomáše Čižmára z ÚPT AV, jde do celé hloubky zvířecího mozku. pokračování
Ocenění
Město Brno ocenilo 25 mladých vědců soutěže Brno Ph.D. Talent 2022. Jde o soutěž pro studenty doktorských studijních programů ze čtyř partnerských brněnských univerzit. pokračování

Stránky