Setkání 120 sekund

proběhlo dne 31. května 2024, kde 20 prezentujících v krátkých 120 vteřinách představili svůj výzkum a nabídli možnosti spolupráce. Mezi nimi byli i dva zástupci za ÚPT. Oba svých 120 sekund využili k prezentaci výsledků vědecké skupiny, jejíž jsou součástí. Hana Uhlířová ze skupiny Komplexní fotoniky a Martin Olbert z Enviromentální elektronové mikroskopie.

Hanka Uhlířová představila výzkum mezinárodního týmu Tomáše Čižmára, jehož je součástí, s názvem: Unveiling the Secrets of the Deep Brain with Sub-micron Precision / The Journey of a Hair-Thin Endoscope (Odhalení tajemství hlubokého mozku se submikronovou přesností / Cesta endoskopu tenkého jako vlas).                

Prezentace zde

Martin Olbert představil výzkum skupiny, která pracuje pod vedením Viléma Neděly, s názvem: Complex Analysis of Micro-to Nano-Quartz Particles Using Advanced Microscopic Methods (Komplexní analýza mikro- až nano-křemenných částic pomocí pokročilých mikroskopických metod).              

Prezentace zde

A co to vlastně ta 120-cítka je? Jde o zajímavou příležitost k navázání kontaktů s dalšími odborníky v oblasti mikroskopie, setkání komunity z mikroskopické platformy. Tato akce je ideální pro vědce, zaměstnance mikroskopických firem, podnikatele, pedagogy, studenty a všechny, kteří se zajímají o svět mikroskopie a jeho rozvoj v rámci brněnského regionu.

A kdy bude příští setkání nadšenců?
Opět v prostorách foyer CEITEC MUNI, 21. listopadu 2024. Zaregistrujte se a vytvořte si událost do svého kalendáře zde: 120_meet brnoregion microscopy_21.11.2024.

Více info o akci


Foto:

záznam prezentace Hany Uhlířové

Hana Uhlířová

Hana Uhlířová

 

Martin olbert

Martin Olbert