Invent Arena – 12. - 13. 6. 2024, Třinec WerkArena

je jedinečná výstava inovací s mezinárodní účastí, které se v letošním roce zúčastnila i vědecká skupina Mikroskopie pro materiálové vědy, oddělení Elektronové mikroskopie, ÚPT AV ČR.

Letošní ročník se již potřetí konal v Třinci, ocelovém městě v srdci Beskyd. Sešlo se více než 50 českých i mezinárodních vystavovatelů, kteří představili nové technologie. Součástí výstavy byla také soutěž exponátů a ocenění nejlepších novinek v oblasti patentů, inovací a udržitelné výroby.

Dr. Šárka Mikmeková, vedoucí vědecké skupiny Mikroskopie pro materiálové vědy, hodnotí účast na výstavě jako velmi pozitivní přínos. Podle ní jde o setkání nadšenců do technologií, oslovení studentů vysokých a středních škol, ale zároveň i o přehlídku inovativních technologií pro investory. K prezentaci byla skupina oslovena společností Třinecké železárny, a.s.

více o výstavě  Invent Arena 2024  

Foto: stánek vědecké skupiny Mikroskopie pro materiálové vědy

Invent Arena  Invent Arena  Invent Arena