ÚPT nabízí studentům letní stáže ve špičkových laboratořích!

Vážení studenti,
chcete strávit letní stáž ve špičkových laboratořích a posunout světovou vědu? Nabízíme Vám možnost být v době prázdnin až 4 týdny součástí vědeckého týmu!
Podmínkou práce v laboratoři z důvodu bezpečnosti práce je věk nad 18 let.
Máte zájem se něco užitečného naučit, zažít dobrodružství z objevování, pomáhat zprovoznit převratné technologie a přitom si i vydělat?
Čtěte dále, a pokud Vás některé z témat zaujalo, neváhejte nás kontaktovat!

Letní stáže na ÚPT

 
Témata letních stáží, které nabízí v letošních letních měsících Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR.

 1. TÉMA OSBAZENO Umělý datel: Opakovaný impakt v technické praxi (odděleni Speciální technologie, skupina Tenké vrstvy, Mgr. Josef Daniel, Ph.D.)
 2. TÉMA OSBAZENO Vizuální kontrola nahrávek invazivního EEG u pacientů s epilepsií aneb Kvalitní signál, základ kvalitní analýzy (oddělení Medicínské signály, skupina Výpočetní neurovědy, Ing. Petr Klimeš, Ph.D.)
 3. TÉMA OSBAZENO Studium opticky vázaných mikročástic aneb Stavíme hmotu v mikrosvětě (oddělení Mikrofotonika, skupina Levitační fotonika, Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D.)
 4. TÉMA OSBAZENO Katodoluminiscence materiálů perspektivních pro detekci vysokoenergetických elektronů (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu, Mgr. Ondřej Lalinský)
 5. TÉMA OSBAZENO Když laser rozzáří plyn aneb Molekulární spektroskopie pro definici jednotky 1 metr (oddělení Koherenční optiky, skupina Koherentní lasery a interferometrie, Ing. Jan Hrabina, Ph.D.)
 6. TÉMA OSBAZENO EKG dovnitř i ven aneb komunikace s hardware (oddělení Medicínské signály, skupina Umělá intelligence a medicínské technologie, Ing. Filip Plešinger, Ph.D.)
 7. Birefringence microscopy (Department of Microphotonics, Scientific Group of Complex Photonics, MSc. Johanna Traegaardh, Ph.D.)
 8. TÉMA OSBAZENO Když optické vlákno zjišťuje radioaktivní záření (oddělení Koherenční optiky, skupina Koherentní lasery a interferometrie, Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.)
 9. TÉMA OSBAZENO Ono se to rozbilo? O to nám šlo! aneb Studium dynamické odolnosti (odděleni Speciální technologie, skupina Tenké vrstvy, Mgr. Josef Daniel, Ph.D.)
 10. TÉMA OSBAZENO Zpracování obrázků z mikroskopu pomocí strojového učení aneb Jak to vidí Tesla, když jí nechají řídit (oddělení Mikrofotonika, skupina Levitační fotonika, Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D.)
 11. TÉMA OSBAZENO Analýza obrazu z elektronového mikroskopu (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu, Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D.)
 12. TÉMA OSBAZENO Umělá inteligence a světlo pro rozpoznání druhů bakterií (oddělení Mikrofotonika, skupina Levitační fotonika, Mgr. Martin Šiler, Ph.D.)
 13. Programátor „Chuck N“ ve vědecké laboratoři aneb Automatizace fyzikálních experimentů (oddělení Koherenční optiky, skupina Laserové technologie, Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D.)
 14. TÉMA OSBAZENO Lokalizace epileptického ložiska v lidském mozku aneb Kdo hledá, ten najde! (oddělení Medicínské signály, skupina Výpočetní neurovědy, Ing. Petr Klimeš, Ph.D.)
 15. Metodika pro přesné zavádění endoskopické sondy do mozku myší in vivo (oddělení Mikrofotonika, skupina Komplexní fotonika, Ing. Hana Uhlířová, Ph.D.)
 16. TÉMA OSBAZENO Implementace vysokonapěťového zdroje do katodoluminiscenční aparatury (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu, Mgr. Ondřej Lalinský)
 17. TÉMA OSBAZENO Když je atom opravdu „cool“ aneb Chlazení atomů pomocí laseru (oddělení Koherenční optiky, skupina Koherentní lasery a interferometrie, Ing. Ondřej Číp, Ph.D.)
 18. TÉMA OSBAZENO Plíce, srdce a deep-learning (oddělení Medicínské signály, skupina Umělá intelligence a medicínské technologie, Ing. Filip Plešinger, Ph.D.)
 19. TÉMA OSBAZENO Teplota, tlak, radiace aneb Optické vlákno jako sensor (oddělení Koherenční optiky, skupina Koherentní lasery a interferometrie, Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.)
 20. Programování v LabView pro korelativní mikroskopii (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu, Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D.)
 21. TÉMA OSBAZENO Synchronizace času přes celý kontinent aneb Super přesný telekomunikační laser (oddělení Koherenční optiky, skupina Koherentní lasery a interferometrie, Ing. Jan Hrabina, Ph.D.)
 22. TÉMA OSBAZENO Povrchově zesílený Ramanův rozptyl biomolekul  (oddělení Mikrofotonika, skupina Biofotonika a optofluidika, Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D.)
 23. TÉMA OSBAZENO Svařování elektronovým svazkem aneb Svařovat se dá i bez kukly!  (oddělení Speciální technologie, skupina Elektronové technologie, Ing. Libor Dupák, Ph.D.)
 24. TÉMA OSBAZENO Kryogenika v praxi, aneb chladivá výzkumná stáž v horkém létě  (oddělení Magnetická rezonance a Kryogenika, skupina Kryogenika a supravodivost, Ing. Tomáš Králík, Ph.D.)
 25. TÉMA OSBAZENO Zázračný materiál budoucnosti - GRAFEN, tvořený jedinou vrstvou atomů uhlíku. Jeho výroba a studium pomocí pokročilých technik elektronové mikroskopie. (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA)
 26. TÉMA OSBAZENO Analýza MR dat pro zobrazování perfúze (oddělení Magnetická rezonance a Kryogenika, skupina Magnetická rezonance Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.)
 27. TÉMA OSBAZENO Tvorba týmové webové prezentace aneb Kdo není na webu, jako by nebyl (oddělení Speciální technologie, skupina Elektronové technologie, Ing. Martin Zobač, Ph.D.)
 28. TÉMA OSBAZENO Turbulentní proudění ve studeném héliovém plynu, aneb jak udělat řád v chaosu (oddělení Magnetická rezonance a Kryogenika, skupina Kryogenika a supravodivost, Mgr. Michal Macek, Ph.D.)
 29. TÉMA OSBAZENO Kvantitativní MR relaxometrie a difuzometrie (oddělení Magnetická rezonance a Kryogenika, skupina Magnetická rezonance Ing. Zenon Starčuk, CSc.)
 30. TÉMA OSBAZENO Před elektronem se nikam neschováš! (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie a mikroanalýza, Ing. Filip Mika, Ph.D.)
 31. TÉMA OSBAZENO Chemická analýza pokročilých metalografických metod (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie pro materiálové vědy, Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D.)

Časové rozvržení letní brigády je na dohodě studenta a vedoucího tématu.
Pokud Vás některé z témat zaujalo, neváhejte kontaktovat vedoucího tématu.

Přejeme hodně zajímavých zážitků s vědou!

 

TÉMA OSBAZENO Umělý datel: Opakovaný impakt v technické praxi

Víte, že datel dokáže tlouct do stromu s frekvencí 28 Hz a rychlostí 7 m/s? Náš tester dynamické odolnosti materiálů tohle neumí. Proto vyvíjíme nový. Co do parametrů, umělého datla! Během stáže bude student seznámen s problematikou dynamického impaktního testování materiálů a zapojí se do procesu vývoje impaktního testeru. Stáž je vhodná pro studenty elektrotechniky, strojírenství a příbuzných oborů, na stáž lze navázat závěrečnou bakalářskou či diplomovou prací.
Skupina Tenké vrstvy, odděleni Speciální technologie
Kontakt: Mgr. Josef Daniel, Ph.D., jdaniel@isibrno.cz

Dynamické rázové testování tenkých vrstev

Umělý datel

TÉMA OSBAZENO Vizuální kontrola nahrávek invazivního EEG u pacientů s epilepsií

Slogan: Kvalitní signál, základ kvalitní analýzy
Invazivní elektroencefalografie (EEG) je měřena u pacientů trpících farmako-rezistentní epilepsií v rámci jejich předoperačního vyšetření a slouží například k lokalizování epileptogenní tkáně – část mozku, která spouští epileptické záchvaty. Tyto nahrávky jsou dále využívány v oblasti výzkumu neurověd a neurologie, kde je jedním z prvních kroků jejich vizuální a strojová kontrola. Náplní práce na této stáži bude vizuální kontrola EEG nahrávek a jejich příprava na následnou analýzu. Studentovi bude poskytnuto specializované zaškolení na práci s unikátními daty z hlubin lidského mozku, průběžná asistence, a v případě zájmu možnost zapojení do dalších analýz těchto EEG záznamů.
Skupina Výpočetní neurovědy, oddělení Medicínské signály,
Kontakt: Ing. Petr Klimeš, Ph.D., klimes@isibrno.cz

Signál

TÉMA OSBAZENO Studium opticky vázaných mikročástic aneb Stavíme hmotu v mikrosvětě

Použijeme tzv. optickou past pro chytání mikročástic a vytvoříme mikroskopicky krystal. Pomocí světla tento krystal rozkmitáme nebo zchladíme.
Skupina Levitační fotonika, oddělení Mikrofotoniky
Kontakt: Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D.,  otobrzo@isibrno.cz

Mikrosvět

 

TÉMA OSBAZENO Katodoluminiscence materiálů perspektivních pro detekci vysokoenergetických elektronů

V rámci nově navázané spolupráce naší skupiny katodoluminiscence (CL) se skupinou Mössbauerovy spektroskopie na UPOL je potřeba prostudovat CL vlastnosti (CL spektra, doznívání pulzně buzené CL) vybraných perspektivních scintilátorů z řad granátů, perovskitů a silikátů pro detekci elektronů o specifických energiích. Náplní studenta bude naučit se pracovat s CL aparaturou a tato měření provést.
Skupina Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení Elektronové mikroskopie
Kontakt: Mgr. Ondřej Lalinský,  e-mail: xodr@isibrno.cz

Katodoluminiscence

TÉMA OSBAZENO Když laser rozzáří plyn aneb Molekulární spektroskopie pro definici jednotky 1 metr

Chceš se seznámit s principy frekvenční stabilizace laserů a studovat vlivy okolního prostředí na přesnost laseru, kterým se stanovuje jednotka jeden metr? V našem týmu se naučíš experimentální práci se základními typy optických prvků používaných v laserové optice a získáš přehled o aplikacích, ve kterých jsou metrologické lasery používány.
Skupina Koherentní lasery a interferometrie, oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Ing. Jan Hrabina, Ph.D., email: hrabina@isibrno.cz

Laser

TÉMA OSBAZENO EKG dovnitř i ven aneb komunikace s hardware

Slogan: Signály bez hardware == ryba bez vody
Přidej se na léto k našemu týmu „Umělé inteligence a medicínských technologií“. Budeš vyvíjet v jazyce C# rozhraní pro komunikaci s hardware. Máme tu nachystanou jak úlohu pro vstupní data, tak pro výstupní. Pokud zvládneš obě, tak je můžeš přetavit v plugin našeho software na zpracování signálů - SignalPlant (www.signalplant.org), aby si to mohl užívat celý svět
Skupina Umělá intelligence a medicínské technologie, oddělení Medicínské signály,
Kontakt: Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz

EKG

Birefringence microscopy

In this project, you will build a microscope that can measure the birefringence of a sample. It will consist of a rotating polarizer in the illumination path (you will design and 3D print a suitable mount), driven by a stepper motor controlled with an Arduino chip (that you will
program) and the image will be detected on a camera (you will write the Matlab code to calculate the birefringence in the image from the images at various polarizer angles). You will then test the microscope on a few samples and evaluate how accurate it is. This microscope will later be used to characterize samples for a research project, where we will image the polarization properties of an object through a multimode fiber endoscope. Using the endoscope, we could, in the future, image biological tissue, which is often birefringent. This can be used both as a contrast mechanism for imaging and potentially to characterize disease pathologies.
Scientific Group of Complex Photonics, Department of Microphotonics,
Contact: MSc. Johanna Traegaardh, Ph.D.;  johanna@isibrno.cz

Microscopy

TÉMA OSBAZENO Když optické vlákno zjišťuje radioaktivní záření

Chceš se podílet na vývoji světově unikátní metody měření Gama záření? Náplní tvé práce budou experimenty s optickými vlákny a materiály při měření Gama záření. Zejména budeš experimentálně ověřovat unikátní typy optických vláken, scintilačních materiálů a jejich vzájemné kombinace při měření malých zdrojů Gama záření.
Skupina Koherentní lasery a interferometrie, oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., mikel@isibrno.cz,  tel: 541 514 252

Vlákno

TÉMA OSBAZENO Ono se to rozbilo? O to nám šlo! aneb Studium dynamické odolnosti

Řada komponent přístrojů je při praktickém využití vystavena opakovaným nárazům. Studiem dynamické odolnosti a impaktní únavy technicky využívaných materiálů lze optimalizovat jejich životnost. Náplní práce bude testování materiálu pomocí dynamického impaktního testeru a následné vyhodnocování dat pomocí moderních zobrazovacích metod. Stáž je vhodná pro studenty materiálové fyziky, fyziky tenkých vrstev a příbuzných oborů, na stáž lze navázat závěrečnou bakalářskou či diplomovou prací.
Skupina Tenké vrstvy, odděleni Speciální technologie
Kontakt: Mgr. Josef Daniel, Ph.D., jdaniel@isibrno.cz

Dynamické rázové testování tenkých vrstev

Odolnost

TÉMA OSBAZENO Zpracování obrázků z mikroskopu pomocí strojového učení aneb Jak to vidí Tesla, když jí nechají řídit

Vyhodnocování obrázků levitujících částic pomocí strojového učení.
Skupina Levitační fotonika, oddělení Mikrofotoniky
Kontakt: Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D.,  otobrzo@isibrno.cz

Tesla

TÉMA OSBAZENO Analýza obrazu z elektronového mikroskopu

Náplní stáže bude zpracování obrazu z elektronového mikroskopu pomocí několika softwarů, jako je Matlab nebo ImageJ. Cílem projektu bude vytvoření 3D rekonstrukce „data-setu“ biologického vzorku, který byl analyzován mikroskopem typu FIB-SEM. Student by měl mít základní znalosti výše zmíněných programů a zálibu ve zpracování obrazu či programování.
http://isibrno.pano3d.eu/
Skupina Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení Elektronové mikroskopie
Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., e-mail: hrubanova@isibrno.cz

Obraz

TÉMA OSBAZENO Uměla inteligence a světlo pro rozpoznání druhů bakterií

Světelný otisk prstu bakteriálních infekcí je možné získat pomocí Ramanova rozptylu světla. Pro zlepšení technik identifikace různých druhů bakterií bude cílem stáže implementovat a natrénovat neuronovou síť, která odstraní artefakty experimentálních dat.
Skupina Levitační fotonika, odděleni Mikrofotonika
Kontakt: Mgr. Martin Šiler, Ph.D., siler@isibrno.cz

UI

Programátor „Chuck N“ ve vědecké laboratoři aneb Automatizace fyzikálních experimentů

Měří laser skutečně podle pravítka? Opravdu se atomové hodiny nezpožďují? Předpovídají všechny rosničky to samé? Vše jednoduché už bylo objeveno, zbývá pouze to složité. Bez datového propojení a zpracování stovek signálů to nepůjde. Je potřeba měřit,  zobrazovat, propojovat, ovládat, vyhodnocovat, experimentovat. To je úkol pro kreativního programátora.
Zapoj se do budování experimentální infrastruktury laboratoře koherentních laserů a optických atomových hodin, kde jednotlivé experimenty i přístrojové prototypy zahrnují desítky nezávislých modulů. Máme C/C++ pro mikrokontrolery i desktop, LabVIEW, Matlab a širokou paletu programovatelného hardware, nechybí ani signálové procesory a programovatelná pole (FPGA).
Stáž je vhodná pro elektrotechniky, informatiky, mechatroniky i nadšence pro fyziku. Účastí na stáži můžeš snadno pootevřít dveře pro další spolupráci a budeš mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku mravenčí avšak důležité práce špičkového vědeckého výzkumu s mezinárodní spoluprací.
Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., res@isibrno.cz, tel: 541 514 528

Laser

TÉMA OSBAZENO Lokalizace epileptického ložiska v lidském mozku

Slogan: Kdo hledá, ten najde
Přesná lokalizace zóny vzniku záchvatů je před chirurgickou léčbou epilepsie naprosto klíčová. Student se bude podílet na vývoji automatických metod pro předzpracování dat a metod pro předoperační analýzu. Hlavním cílem stáže bude implementace předem vybrané metody pro analýzu invazivně měřeného elektroencefalografu (EEG) v prog. jazyce Python a otestovat ji na reálných datech. Pokud se metoda prokáže jako užitečná, doplní naše modely strojového učení na lokalizaci epileptických ložisek.
Skupina Výpočetní neurovědy, oddělení Medicínské signály,
Kontakt: Ing. Petr Klimeš, Ph.D., klimes@isibrno.cz

Lokalizace

Metodika pro přesné zavádění endoskopické sondy do mozku myší in vivo

V laboratoři komplexní fotoniky se zabýváme vývojem ultra-tenkých endoskopů pro výzkum mozku u zvířecích modelů. Díky své tloušťce umožňují tyto endoskopy zobrazovat hluboké struktury v mozkové tkáni, jako je např. thalamus, hypotalamus, striatum, amygdala a další. Právě některé z těchto struktur pravděpodobně hrají významnou roli při vývoji neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba. Abychom tyto struktury mohli spolehlivě zobrazit, je potřeba přesná navigace sondy pomocí referenčních atlasů mozku a jejich kolokalizace s mozkem zvířete v experimentu. Důležitou roli hraje např. potenciální naklonění hlavy zvířete vůči sondě. Náplní projektu by bylo navrhnutí reprodukovatelné metodiky pro správné polohování hlavy zvířete a kolokalizaci jeho mozku s referenčním atlasem.
Skupina Komplexní fotonika, odděleni Mikrofotonika,
Kontakt: Ing. Hana Uhlířová, Ph.D.; huhlirova@isibrno.cz

Sonda

TÉMA OSBAZENO Implementace vysokonapěťového zdroje do katodoluminiscenční aparatury

Naše katodoluminiscenční (CL) laboratoř byla obohacena o nový vysokonapěťový (VN) zdroj. Náplní stážisty bude ve spolupráci s ostatními spolupracovníky implementovat toto zařízení namísto zastaralého VN zdroje. To spočívá v zakoupení (z financí projektových, ne stážistových:-) a zapojení vhodných zdrojů pro vstupní napětí (urychlovací napětí, žhavicí napětí, předpětí), napojit zařízení na specializovanou CL aparaturu, vyřešit případné vakuové netěsnosti a otestovat funkčnost aparatury.
Skupina Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení Elektronové mikroskopie
Kontakt: Mgr. Ondřej Lalinský, e-mail: xodr@isibrno.cz

Zdroj

TÉMA OSBAZENO Když je atom opravdu „cool“ aneb Chlazení atomů pomocí laseru

Chceš nahlédnout do tajů laserového chlazení atomů, zjistit jak se měří teplota hmoty ve vakuové komoře nebo vědět, jak si vyrobit svůj vlastní krystal tvořený jen několika atomy? Zapoj se do našeho týmu, který pracuje na atomových hodinách nové generace spolu s řadou významných výzkumných laboratoří v Evropě.
Účastí na stáži se naučíš zachytit atom do elektrické pasti, nastavit optické trasy laserových svazků pro optimální chlazení atomu, vyhodnocení dosažené úrovně zchlazení i zpracování výsledků do publikovatelné formy. Nabízíme také účast na simulacích chování atomových iontů zachycených v elektrické pasti, modelování poruch v iontových krystalech či vyhodnocení vlivu rotace Země na přesnost optických atomových hodin.
Skupina Koherentní lasery a interferometrie, oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Ing. Ondřej Číp, Ph.D., ocip@isibrno.cz, tel: 541 514 254

Laser

TÉMA OSBAZENO Plíce, srdce a deep-learning

Slogan: Dýchej zhluboka!
Přidej se na léto k našemu týmu „Umělé inteligence a medicínských technologií“. Během stáže budeš zkoumat spojitosti mezi dýcháním a srdeční aktivitou. A věříme, že u toho pořádně protočíš větráky grafických karet našich výpočetních serverů během tvorby modelů hlubokého učení!
Skupina Umělá intelligence a medicínské technologie, oddělení Medicínské signály,
Kontakt: Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz

Signál

TÉMA OSBAZENO Teplota, tlak, radiace aneb Optické vlákno jako senzor

Už víte, že optické vlákno nemusí být využíváno jen v telekomunikacích, ale že se z něj dají vytvořit senzory teploty, tlaku i třeba radiace? V naší laboratoři vláknových senzorů si vyzkoušíš, jak lze optická vlákna svařovat, zužovat jejich jádro. Můžeš se také naučit spojovat různé typy vláken pomocí speciální svářečky optických vláken, která vytváří kruhový elektrický oblouk.
Skupina Koherentní lasery a interferometrie, oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., mikel@isibrno.cz,  tel: 541 514 252

Vlákno

Programování v LabView pro korelativní mikroskopii

Náplní stáže je práce spojená s korelativním měřením, kdy dochází k propojení dat získaných pomocí Ramanovy spektroskopie a skenovací elektronové mikroskopie při velmi nízkých teplotách (cryo-SEM). Cílem projektu bude vytvoření aplikace v prostředí LabView, která umožní propojení souřadnic zaznamenaných v obraze z elektronového mikroskopu s pohybem motorizovaného stolku pro účely analýzy pomocí Ramanova mikrospektrometru. Student by měl mít základní znalosti ve výše zmíněném programu a zálibu v programování.
http://isibrno.pano3d.eu/
Skupina Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení Elektronové mikroskopie
Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., e-mail: hrubanova@isibrno.cz

Labview

TÉMA OSBAZENO Synchronizace času přes celý kontinent aneb Super přesný telekomunikační laser

Víš, že optická síť internetu se využívá pro synchronizaci atomových hodin? Bez unikátního telekomunikačního laseru se to však neobejde. Zapoj se do realizace experimentální sestavy pro frekvenční stabilizaci laseru s využitím optického rezonátoru. Získáš zkušenosti s návrhem, nastavením a měřením parametrů optických systémů s využitím laboratorních měřících přístrojů.
Skupina Koherentní lasery a interferometrie, oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Ing. Jan Hrabina, Ph.D., email: hrabina@isibrno.cz

Synchronizace

TÉMA OSBAZENO Povrchově zesílený Ramanův rozptyl biomolekul

Nabízíme letní stáž v laboratořích ÚPT AVČR na téma detekce biomolekul povrchově zesíleným Ramanovým rozptylem. Ramanův rozptyl je spektroskopická metoda s širokou základnou možných aplikací, například detekce patogenů, návykových látek, či mikroplastů.  Hlavní nevýhodou běžné Ramanovy spektroskopie je nízká intenzita signálu. Pokročilými metodami na základě plazmonových jevů lze Ramanův rozptyl značně zesílit a tím zvýšit detekční limit této metody o několik řádů. K vybuzení plazmonů se využívají různé nanočástice, smíchané s detekovaným vzorkem, případně strukturované povrchy. Experimenty jsou prováděny v mikrofluidním prostředí.  Studentka/student by se během letní stáže zapojili do běžících experimentů na dané téma, především měření proteinů a biopolymerů pod detekčním limitem běžného Ramanova rozptylu. Studenti by se též mohli zapojit do stavby experimentální sestavy, či návrhu mikrofluidních čipů k experimentům.
Skupina Biofotonika a optofluidika, oddělení Mikrofotonika,
Kontakt:  Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D., berns@isibrno.cz

Raman

TÉMA OSBAZENO Svařování elektronovým svazkem aneb Svařovat se dá i bez kukly!

Student se primárně seznámí s technologií využívající elektronový svazek s vysokou energií k vytváření nerozebíratelných spojů. Stáž bude rozšířena o další technologie využívané v rámci týmu.
Stáž je vhodná pro studenty se zaměřením na strojní inženýrství, materiálové vědy, elektrotechniku a fyziku.
Cílem letní stáže je poskytnutí praktických zkušeností studentovi v oblasti elektronového svařování, vakuového pájení a prohloubení znalostí o dané technologii.

Skupina Elektronové technologie, oddělení Speciální technologie,
Kontakt: Ing. Libor Dupák, Ph.D., ldupak@isibrno.cz

Svářečka

TÉMA OSBAZENO Kryogenika v praxi, aneb chladivá výzkumná stáž v horkém létě

Stážisté budou seznámeni se zaměřením naší vědecké skupiny a se základy kryogenní fyziky i techniky. Hlavním tématem stáže bude studium různých forem přenosu tepla v aktuálních experimentech pro základní i aplikovaný výzkum. Studenti získají nové zkušenosti s vědeckou prací jak v teoretické rovině, tak při zapojení do probíhajících projektů a to přípravou a vedením experimentů, zpracováním naměřených dat a interpretací výsledků.

Skupina Kryogenika a supravodivost, oddělení: Magnetická rezonance a Kryogenika
Kontakt: Ing. Tomáš Králík, Ph.D., kralik@isibrno.cz

Kryogenika

TÉMA OSBAZENO Zázračný materiál budoucnosti- GRAFEN, tvořený jedinou vrstvou atomů uhlíku. Jeho výroba a studium pomocí pokročilých technik elektronové mikroskopie.

Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, oddělení elektronové mikroskopie
Kontakt: Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA, eliska@isibrno.cz

Grafen

TÉMA OSBAZENO Analýza MR dat pro zobrazování perfúze

Práce bude zahrnovat rozšíření a testování softwaru PerfLab pro analýzu perfuzometrických MR dat. Konkrétně půjde o rozšíření bloku importu pro načtení dat z lékařských MR skenerů, případně přepsání dostupných zdrojových kódů z Matlabu do pythonu nebo C++, dále testování na klinických a preklinických datasetech. V případě zájmu účast na experimentech perfusního zobrazování in vivo na potkanech s aplikací fokusovaného ultrazvuku (otevření hematoencefalické bariéry pro kontrastní látku) a na následném zpracování dat.
Skupina Magnetická rezonance, oddělení Magnetická rezonance a Kryogenika,
Kontakt: Ing. Radovan Jiřík, Ph.D., jirik@isibrno.cz

MR

TÉMA OSBAZENO Tvorba týmové webové prezentace aneb Kdo není na webu, jako by nebyl

Studentovi bude poskytnuta možnost pracovat na vývoji a tvorbě webových stránek pomocí CMS (Drupal nebo obdobnému, jemu známého systému) na základě požadavků skupiny Elektronových technologií. Vzniklé stránky by měly následně nahradit původní, zastaralou verzi (viz odkaz níže).
Stáž je vhodná pro studenty se zaměřením na informační technologie a programování.
Cílem letní stáže bude zprovoznění a naplnění webové prezentace vědeckého týmu.
Link na webové stránky

Skupina Elektronové technologie, oddělení Speciální technologie,
Kontakt: Ing. Martin Zobač, Ph.D., zobac@isibrno.cz

EBT

TÉMA OSBAZENO Turbulentní proudění ve studeném héliovém plynu, aneb jak udělat řád v chaosu

Student/ka se seznámí s unikátními experimenty zkoumající extrémně intenzivní turbulenci klasických a kvantových tekutin. Ke studiu využíváme kapalnou a plynnou fázi  helia s laditelnými vlastnostmi přímo v průběhu experimentu. Cílem je hlubší pochopení turbulentních jevů v přírodě, např. dávajících vzniknout počasí, tj. konvekci v oceánech a v atmosféře Země.

Skupina Kryogenika a supravodivost, oddělení: Magnetická rezonance a Kryogenika
Kontakt: Mgr. Michal Macek, Ph.D., michalm@isibrno.cz

Kryogenika

TÉMA OSBAZENO Kvantitativní MR relaxometrie a difuzometrie

Cílem pilotní průzkumné aktivity bude najít vhodný experimentální model pro vývoj metod pro rozlišení MR signálů na základě parametrů spinové relaxace nebo difúze, např. signálů z vnitrobuněčného a mezibuněčného prostoru. Z experimentálních dat se stážista s použitím Pythonu nebo Matlabu pokusí tyto komponenty od sebe odlišit a kvantifikovat. Seznámí se přitom s MR měřením i MR daty a pomůže výzkumným projektům zaměřeným na vývoj nosičů pro transport léčiv. V závěru se tento postup bude aplikovat při zobrazování mozku myši.
Skupina Magnetická rezonance, oddělení Magnetická rezonance a Kryogenika,
Kontakt: Ing. Zenon Starčuk, CSc., starcuk@isibrno.cz

MR

 

TÉMA OSBAZENO Před elektronem se nikam neschováš!

Pracujte u nás v laboratoři s rastrovacím elektronovým mikroskopem a pomozte vytvořit databázi vzorků souvisejících s ochranou přírody a zdraví. Poodhalte tajemství nanosvěta, naučte se analyzovat a zpracovávat data z elektronového mikroskopu.
Pavel Liška vám objasní, k čemu je potřeba a jak funguje elektronový mikroskop
Virtuální 3D prohlídka naší laboratoře - skupina Mikroskopie a mikroanalýzy
Vybavení našich laboratoří
Skupina Mikroskopie a mikroanalýza, oddělení Elektronové mikroskopie,
Kontakt: Ing. Filip Mika, Ph.D., fumici@isibrno.cz

LEM

 

TÉMA OSBAZENO Chemická analýza pokročilých metalografických metod

Student/ka bude spolupracovat na zdokonalení používaných metalografických metod pro přípravu vzorků z materiálů nové generace. Přínos stážisty/ky bude spočívat v rozklíčování chemických reakcí a určení vznikajících produktů při chemickém leptání nebo elektrolytickém leštění. Určení chemického složení mezní vrstvy vzorku při chemické přípravě pomůže k lepší interpretaci získaných dat z pozorování v SEM. Optimalizace základních chemických postupů může přispět k ekologičtější a bezpečnější budoucnosti metalografie.
Skupina Mikroskopie pro materiálové vědy, oddělení Elektronové mikroskopie
Kontakt: Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D., sarka@isibrno.cz

MPMV