Odvysílání v Magazínu Experimenty dne 19.6.2020, 9:23h pokračování
21.9.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
úspěch dr. E. Materna Mikmekové byl představen v reportáži v rámci odpoledních zpráv (17:37) Televize Seznam. pokračování
14.9.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Téma v reportáži ČT24 dne 23.8.20220 představila Eliška Materna Mikmeková, která svou analýzou potvrdila neobvyklé chování velmi malých krystalů oxidu titaničitého. pokračování
25.8.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Netypické chování nanočástic, které američtí vědci popisují jako dlouho trvající „blikání“,  poprvé analyzovala Eliška Materna Mikmeková z ÚPT AV ČR, která s americkým týmem spolupracuje. pokračování
24.8.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Reportáž ze dne 8. 4.2020, ČT1, Události v regionech (Brno). pokračování
9.4.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Reportáž ze dne 6. 4.2020, ČT24, Studio 6. Dr. Ilona Müllerová, ředitelka ÚPT představuje metodu, která bude použita při analýze. pokračování
8.4.2020 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Dne 20. prosince 2019 se uskutečnila přednáška prof. Tewodrose Asefy z Rutgers Universuty, USA. pokračování
23.12.2019 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Ve dnech 19. – 21. listopadu 2019 se v oddělení Elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskutečnil mezinárodní seminář s názvem „Electron beam shaping in scanning electron microscopy“. pokračování
19.11.2019 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
Dne 8. 7. 2019 se konal jednodenní workshop, kterého se zúčastnili vědci z oddělení laboratoří Elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR a dále prestižní zahraniční odborníci prof. Wolfgang Werner z Technische Universität Wien a prof. Teddy Asefa z Rutgers Univerzity. pokračování
15.8.2019 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů
ve dnech 15. – 18. 8. 2018 navštíví ÚPT AV ČR, prof. R. Asefy z Rutgers University v USA, který představí svůj výzkum 15. 8. 2018, 10:00 v sále ÚPT AV ČR, v rámci veřejné přednášky na téma  "Rational Fabrication of Multifunctional Nanomaterials for Energy and Nanomedicine Applications and Elucidation of their Structure-Activity Relationships" pokračování
14.8.2018 - Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Stránky