Ramanovská laserová spektroskopie

Ramanovská spektroskopie je nedestruktivní technika, která je založena na osvětlení vzorku zářením o určité vlnové délce a detekci záření na jiných vlnových délkách, vzniklého rozptylem ve vzorku. Toto velmi slabé rozptýlené záření obsahuje informace o vibracích atomů v chemických vazbách zastoupených ve vzorku. Spektrální analýza trvající řádově minuty umožňuje identifikovat tyto chemické vazby a odlišit vzorky s různým zastoupením např. DNA, RNA, tuků, cukrů, pigmentů, sacharidů, amidů atd. Ozářený objem vzorku určuje prostorové rozlišení, s jakým lze tyto informace získat. Pomocí silně zaostřených laserových svazků lze získat informace o chemických vazbách obsažených ve vzorku o miniaturním (femtolitrovém) objemu. Přestože princip metody je známý více než sto let, v poslední době se metoda teprve začíná prosazovat v řadě unikátních aplikací především v důsledku rozvoje citlivých detektorů záření.

Výhody a aplikační příklady ramanovské spektroskopie:

 

  • Umožňuje rozpoznávání jednotlivých druhů mikroorganismů nebo typů biologických vzorků. Lze od sebe odlišit i jednotlivé klony bakteriálních kmenů, např. Staphylococcus epidermidis, což má velký význam v lékařství pro diagnostiku bakteriální infekce již během ambulantní návštěvy pacienta.
  • Charakterizuje a rozpoznává biofilmy v reálném čase, což umožní včas identifikovat riziko zdravotních komplikací pacientů s katetry či kloubními náhradami. Povrchy materiálů používané v lékařství se postupně pokrývají několika vrstvami často různých typů bakterií (biofilm), které jsou odolné vůči medikamentům a způsobují infekci.
  • Nedestruktivně analyzuje chemické složení farmaceutických výrobků a umožňuje tak kontrolovat např. pravost léků v reálném čase.
  • Rozpoznává nádorové a zdravé tkáně/buňky a nabízí se tak jako unikátní diagnostický nástroj pro onkologii jak in vivo (např. při včasném rozpoznání rakoviny kůže), tak in vitro (analýza odebraných buněk či tkání).
  • Umožní rozpoznávat buňky zasažené virovou infekcí.
  • Vytváří chemickou mapu povrchů nebo identifikuje nanostruktury.
  • Lze ji kombinovat s optickou pinzetou a aplikovat i na mikroorganismy volně plovoucí v kapalině.