Přednáška "Řízení světla v komplexních médiích pro zobrazovací a nelineární aplikace"

Ve dnech 26.-27.března 2019 navštívil náš ústav Dr. Antonio Caravaca, z  Universite Grenoble Alpes.
Nedávné pokroky ve tvarování světla otevřely možnost optimalizace vlnoplochy pro předkompenzaci účinků vícenásobného rozptylu v difuzním prostředí. Hlavní motivací pro vývoj nových metod je zobrazování a snímání biologických vzorků. Tyto techniky mají potenciál překonat rozptyl tkáně, což obvykle omezuje hloubku zobrazení na méně než milimetr. Dynamická povaha biologických materiálů však tento proces komplikuje, protože jejich čas dekorelace koherenční zrnitosti je v řádu milisekund.
Dr. Antonio Caravaca navštívil naše laboratoře, seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a přednesl přednášku "Řízení světla v komplexních médiích pro zobrazovací a nelineární aplikace", kterou navštívilo více než 20 vědců.
Dr.Caravaca v semináři vysvětlil nové techniky, které vyvinul během svého doktorského studia pro vysokorychlostní zobrazování v komplexních prostředích. Kromě neinvazivních zobrazovacích technik implementoval také metody pro použití jediného tenkého multimodového vlákna jako endoskopu pro zobrazování mozku a zmínil též způsob řízení nelineárních jevů vyskytujících se při šíření vysokoenergetických pulsů uvnitř vlákna .
Představil také některé z posledních výsledků svého projektu v laboratořích LIPhy: inovativní ultratenký endoskop schopný zobrazování ve dvou režimech (fluorescenční a fotoakustický signál) určený pro mozek malých hlodavců.

Přednáška bude realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

ESIF  ESIF

ESIF