Přednáška „Režimy manipulace a měření v multimódovém vlákně“

Dne 21.6. 2017 navštívil významný vědec University of Queensland, Joel Carpenter Ústav přístrojové techniky.
Joel Carpenter získal PhD v oboru elektrického inženýrství na Cambridgske Univerzitě v Británii v roce 2012 za doktorskou práci na téma Multiplexování režimu dělení v oblasti optických telekomunikací. Následně pracoval jako post-doktorandský výzkumník na University of Syndeny v Austrálii. Nyní má stálé místo na svoji alma mater, University of Queensland. Ve svém výzkumu se zabývá měřením a manipulací vláknových módů pomocí prostorových modulátorů světla a výpočetní holografie.
Joel Carpenter shlédl laboratoře ÚPT, seznámil se s vědci pracujícími na obdobném tématu a v odpoledních hodinách proběhla v přednáškovém sále ÚPT prezentace J. Carpentera na téma: „Režimy manipulace a měření v multimódovém vlákně“. Přednáška byla realizována v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Přednášku navštívilo více jak dvě desítky vědců.
Po skončení přednášky proběhla zajímavá diskuse s vědci.

 

 

Joel Carpenter  Joel Carpenter

 

esif

PROJEKT: HOLOGRAFICKÁ ENDOSKOPIE PRO IN VIVO APLIKACE;
REGISTRAČNÍ Č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476