28. Mezinárodní letní škola "Microwaves and Lightwaves"

Společné foto

Ve dnech 7. 7. až 13. 7. 2018 se konal v konferenčním centru AV ČR v Liblicích již 28. ročník mezinárodní letní školy "Microwaves and Lightwaves".
Letní škola má velké mezinárodní renomé s dlouholetou tradicí, každý ročník se koná v jiné evropské zemi. Letošním organizátorem akce byl Ústav přístrojové techniky AV ČR, pod vedením koordinátora prof. Ing. Josefa Lazara, Dr..
„Odborné zaměření školy je vysokofrekvenční elektronika, optika, laserové technologie
a mikrovlnné a terahertzové technologie. Je určena pro postgraduální studenty, především absolventy elektrotechnických fakult technických vysokých škol, oborů mikrovlnná a vysokofrekvenční elektronika, a pro absolventy přírodovědeckých fakult, oborů fyzikální elektronika, nebo optika a fotonika“ představuje zaměření školy J. Lazar.  
Školy se zúčastnilo 65 posluchačů napříč 10 evropských zemí, převážně západoevropských. V první polovině týdne měli účastníci na programu přednášky, kdy bylo na daná témata předneseno na 21 přednášek. Ve druhé polovině týdne pak jednotliví studenti  prezentovali  své práce, pracovali na  zadaných projektech v trámci týmu a poslední den bylo  slavnostní vyhodnocení zpracovaných projektů.  
„V letošním roce přijal pozvání i jako přednášející emeritní profesor Hans Ludwig Hartnagel z Technické univerzity v Darmstadtu, mimořádně významná osobnost v oboru mikrovlnné a terahertzové techniky, který představil svou práci hned v úvodní části zahajovacího dne školy. Prof. H. L. Hartnagel je iniciátor a zakladatel tradice letní školy“, dodává J. Lazar.

Přednášky  - zaheslovaný archív. Heslo obdrží účastníci od organizátorů.

Videa:

Fotogalerie od Krzysztof Madziar

 

Místo  

Zámecký hotel Liblice http://www.zamek-liblice.cz/

 

ITSS 2018  ITSS 2018

Program

 

Registrační poplatky   

Poplatek zahrnuje ubytování, stravu a program.
Studenti i lektoři 450 €
Studenti mimo program CELTA mohou požádat o slevněný registrační poplatek 380 €


Registrační poplatky posílejte na bankovní účet:

Číslo bankovního účtu (EUR): 175940715 / 0300
IBAN CZ76 0300 0000 0001 7594 0715
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
 

Faktura bude zaslána na základě registrace.


Kontakt na organizátory

Prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
-
Lenka Čermáková