AV21
Laser 56 - 19. října - 21. října 2016, Zámecký hotel Třešť pokračování
AV21
Ve čtvrtek 20. 10. 2016 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR se uskutečnila přednáška na téma "Zeolity, kam se jen podíváš". Dr. Pavla Eliášová z ÚFCH J. Heyrovského AV ČR, nositelka ocenění Česká hlava z roku 2014, nám představila zeolity coby materiály s širokým potenciálem. U této příležitosti byla zveřejněna TZ. Přednáška proběhla za podpory projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“. pokračování
AV21
Dne 17. října se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR v Brně uskutečnil workshop na téma zpracování biologických signálů v programu SignalPlant. Jednodenní workshop, zaměřený především na zpracování EKG a EEG signálů. Workshop byl pořádán za podpory projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“. pokračování
AV21
Ve dnech 13. – 14. října 2016 se konal v Mikulově mezinárodní workshop „Metody pokročilého zobrazování pomocí optických a elektronvě-mikroskopických metod“, který byl uspořádán v rámci projektu Strategie AV21 program „Diagnostické metody a techniky“. Koordinátorem workshopu je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí týmu Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. pokračování
AV21
6. a 7. října 2016 uspořádal Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. již druhý mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice, v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“, projektu Strategie AV21. pokračování
AV21
Dne 27. 09. 2016 se v ÚPT AV ČR konal workshop na téma Využití biomasy pro energetické účely a výrobu biopaliv (Biomass for energy) v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Účinná přeměna a skladováni energie“. pokračování

Stránky