Workshop Holografická Endoskopie - GATES

V minulém roce vznikly dva vědecké týmy zabývající se problematikou příbuznou holografické endoskopii, první na ÚPT AVČR (financovaný z projektu MŠMT OP VVV Excelentní týmy), druhý na Leibniz-IPHT v Jeně (financovaný převážně z projektu ERC CoG).

Holographic Endoscopy


Workshop, který proběhl v listopadu 2018 (od 13. do 16.) je první interakcí mezi oběma týmy a poslouží k výměně odborných znalostí a navázání spolupráce. Workshop byl provázen přenáškami vedoucích pracovníků obou institucí (prof. Tomáš Čižmár, prof. Pavel Zemánek, Dr. Daniele Hamm a klíčovým zahraničním partnerem v oblasti neurovědeckého výzkumu (Dr. Nathalie Rochefort z University v Edinburghu).
Cílem holografické endoskopie je vyvinout vybavení a metodiku pro in vivo zobrazování hloubkových mozkových neuronů v jejich přirozeném prostředí a jejich vzájemné působení v rámci specifických neuronálních okruhů. To vše uvnitř mozku volně se pohybujících zvířecích modelů bez anestezie, přičemž tyto modely zažívají složité smyslové podněty. To umožní jak přímé pozorování neuronových procesů na úrovni dendritických trnu (tvorba paměti), tak i procesů vedoucích k nástupu a progresi u těžkých neurologických poruch, jako je Alzheimerova choroba.


Spolupracujících pracoviště:
    • Leibniz-Institut für Photonische Technologien e.V.
    • Centre for Discovery Brain Sciences, The University of Edinburgh

Program

Workshop byl organizován za podpory projektu AV21.

Workshop Holografická Endoskopie – GATES  Workshop Holografická Endoskopie – GATES  Workshop Holografická Endoskopie – GATES

 

AV21