AV21
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 v 10.30 v přednáškovém sále ÚPT AV ČR proběhne přednáška významného japonského vědce Dr. Tomohiro Aoyama ze společnosti JFE Steel Corporation, oddělení výzkumu a analýzy na téma "Phase visualization in multiphase steel by scanning electron microscopy at near zero eV". pokračování
Výzkum
Ve čtvrtek 21. 3. 2019 v Brně, na veletrhu Ampér / Optonika v rámci Fórum Optonika představili svá témata vědci z ÚPT. Využití šlírové metody pro studium laserového dělení materiálu - Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D., Evropská síť pro přenos přesné frekvence a času z atomových a optických hodin - Ing. Ondřej Číp, Ph.D., Světelné motory - Ing. Petr Jákl, Ph.D. a Přenosy optických frekvencí po optických vláknech v České republice - Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D. pokračování
Výzkum
Dne 27.března 2019 se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v. v. i. uskutečnila veřejná přednáška Dr. Antonia Caravaca, z Universite Grenoble Alpes, s názvem "Řízení světla v komplexních médiích pro zobrazovací a nelineární aplikace". Přednáška byla realizovaná v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. pokračování
ÚPT v médiích
Pozvánku na exkurze v ÚPT v rámci DEM2019 v reportáži ČT24, Studio 6, představil dr. Tomáš Radlička divákům Oddělení elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR. Program a pozvánku na akce uvedla dále L. Mezníková z MMB. 7.3.2019, Čas: cca 8:37:00 - 8:46 pokračování
Výzkum
Ve středu 13.3.2019, 14:30-15:00 přednese v rámci akce Týdne mozku přednášku dr. Pavel Jurák na téma: Nové technologie pro léčbu epilepsie. pokračování
Výzkum
Tým Levitační fotoniky vytvořil koloidní vnovody složené z mikroskopických kuliček a ukázal jejich neobyklé fotonické vlastnosti. pokračování

Stránky