Workshop on Levitating Multi Atoms, Ions & Particles

Proběhl ve dnech 16.  – 18. května 2023 v prostorách Akademie věd ČR na zámku v Třešti

Ústav přístrojové techniky ve spolupráci s Univerzitou ve Vídni a Palackého Univerzitou v Olomouci společně zorganizovali Workshop on Levitating Multi Atoms, Ions & Particles.
Workshopu se zúčastnili přední vědci z oboru z České republiky, Rakouska, Švýcarska, Francie ale také z Austrálie. Ve svých prezentacích představili nejnovější výsledky týkající se atomů, iontů a mikroskopických částic, které se díky působení laserů nebo elektrických polí vznáší - levitují - v prostoru.
Workshop byl zaměřen na vzájemné působení mezi několika zachycenými částicemi. Tyto částice v budoucnu umožní konstrukci velmi přesných senzorů slabých sil, například gravitace, a také umožní lepší porozumění světa kvantové fyziky.

Průběh prvního dne moderoval prof. Pavel Zemánek, vedoucí oddělení Mikrofotoniky, ÚPT AV ČR. Svá témata prezentovali tito vědci:

Helmut Ritsch (University of Innsbruck)
Controlling interaction forces towards general quantum simulations using trapped particles

Dmitry Bykov (University of Innsbruck)
Multiple particles in a Paul trap in high and ultra-high vacuum

Oriol Romero-Isart (Institute for Quantum Optics and Quantum Information)
Quantum theory of light interaction with a dielectric sphere

Benjamin Stickler (University of Duisburg-Essen)
Non-reciprocal interactions and entanglement between optically levitated nanoparticles

Radim Filip (Palacky University Olomouc)
Nonclassical and quantum non-Gaussian motion

Druhý den byl pod vedením dr. Oty Brzobohatého, vedoucího vědecké skupiny Levitační fotonika, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, a dr. Uroš Delić, Univerzita Vídeň, kteří po celý den moderovali jednotlivé sekce. Své prezentace představili:

Monika Ritsch-Marte (Medical University of Innsbruck)
Holographic force and torque measurement

Uroš Delić (University of Vienna)
Many-body physics with arrays of silica particles: tunable interactions and non-Hermitian dynamics

Kishan Dholakia (University of Adelaide)
Levitated optomechanics with birefringent particles

Pavel Zemánek (Ústav přístrojové techniky AV ČR)
Multi-dimensional effects with levitated particles

 Nadine Meyer (ETH Zurich)
Nanoparticles in hybrid potentials

Julian Leonard (Technical University of Vienna)
Quantum simulation with optical lattices

Nicolas Bachelard (CNRS)
Optimal cooling of multiple levitated particles through far-field wavefront shaping

Stefan Rotter (Technical University of Vienna)
Particle levitation and Fisher information

Philipp Treutlein (University of Basel)
Light-mediated interactions in atomic and optomechanical system

Závěrečným třetím dnem provázel Benjamin Stickler

Philipp Haslinger (Technical University of Vienna)
Lattice atom interferometry

Witlef Wieczorek (Chalmers University of Technology)
Magnetic levitation of superconducting microparticles on a chip as a platform for quantum experiments with massive particles

Jayadev Vijayan (ETH Zurich)
Cavity optomechanics with nanoparticle arrays

Ondřej Číp (CAS, Institute of Scientific Instruments)
Optical ion clocks: from single ion to Coulomb crystals

V závěru třetího dne workshopu byla opět diskuse. Díky řadě skvělých přednášek si přítomní vědci a studenti rozšířili své znalosti, získali inspiraci pro budoucí výzkum a domluvili budoucí mezinárodní spolupráci.

Odkaz na stránky konference

Workshop on Levitating Multi Atoms, Ions & Particles  Workshop on Levitating Multi Atoms, Ions & Particles

Foto: poster sekce

 

 

Workshop on Levitating Multi Atoms, Ions & Particles  Workshop on Levitating Multi Atoms, Ions & Particles
 

Foto:  prezentace vědců