Zvolení ředitelky ÚPT AV ČR do Akademické rady AV ČR

Dr. Ilona Müllerová, současná ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR (UPT)  byla dne 23.3.2021 zvolena do Akademické rady AV ČR. Srdečně gratulujeme!

Letošní jarní zasedání se uskutečnilo distančně a online, prostřednictvím speciální volební aplikace. Více než dvě stovky přihlášených delegátů zvolily na LVII. zasedání Akademického sněmu celkem 15 členů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2021–2025.
Celkem 17 členů Akademické rady (včetně předsedkyně Evy Zažímalové a předsedy Vědecké rady) bude v příštích čtyřech letech působit jako výkonný orgán. Jejich mandát začíná 25. března 2021. Více informací o volbě.

6. dubna 2021: dr. Ilona Müllerová zasedne v užším vedení AV ČR  jako místopředsedkyně pověřená pro koordinací I. vědní oblasti

„Je to nová výzva a zároveň zúročení nabytých celoživotních zkušeností“ říká s úsměvem Ilona Müllerová, která má dlouholeté zkušenosti s vedením oddělení Elektronové mikroskopie, a jako ředitelka UPT působila bezmála 9 let.  
Při ohlédnutí za „obdobím jejího vedení UPT“  je vidět velký posun. „Vznikly nové vědecké skupiny, některé i v rámci mezinárodní spolupráce s dalšími univerzitami, proběhla velká rekonstrukce areálu takzvaně „za pochodu“ což je velmi náročné nejen pro vědecké pracovníky“, dodává Müllerová.
Proto patří Iloně Müllerové velký dík za všechno úsilí a obětavost a zároveň přejeme hodně energie při realizaci dalších vizí.
Dnem 25. března bude vedením ústavu pověřen prof. Josef Lazar, který v současné chvíli je vedoucím oddělení Koherenční optiky a zároveň byl členem Akademické rady AV ČR v předchozím funkčním období.
Poté Rada instituce vypíše výběrové řízení na funkci ředitele.

Foto: Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Foto: prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Foto: Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Foto: prof. Ing. Josef Lazar, Dr.