Zvláštnosti konvektivního proudění a přenosu tepla v kryogenním heliu

343002

Zvláštnosti konvektivního proudění a přenosu tepla v kryogenním heliu

Navrhujeme cílený experimentální výzkum dlouhodobě pozorovaných zvláštností v charakteru proudění a efektivity přenosu tepla v tepelně generovaných pruděních všech forem kryogenního helia. Co se týče klasických tepeně generovaných proudění, zaměříme se na záhady v efektivitě přenosu tepla Rayleighovou-Benárdovou konvekcí (RBK), obzvláště pak na tvrzení o objevu konečného (ultimativního) či Grenobleského režimu RBK v klasických tekutinách, s důrazem na experimentální detaily a na odchylky od Oberbeckova-Boussinesqova přiblížení. Ve světle pozoruhodně shodných rysů mezi RBK a tepelným protiproudem supratekuté a normální složky supratekutého helia, navrhujeme využití prostorově rozložených citlivých teploměrů a čidel mocné metody tlumení druhého zvuku zejména k vyšetření vzniku a šíření tohoto kvantového proudění dlouhým makroskopickým kanálem. Zdůrazňujeme, že k vyřešení existujících záhad je výhodné současné studium těchto komplementárních klasických a kvantových proudění.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Urban, Ph.D.
Řešitel: 
Ladislav Skrbek - Univerzita Karlova v Praze
Spoluřešitelé: 

Pavel Urban - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA17-03572S
Datum od: 
1. 1. 2017
Datum do: 
31. 12. 2019