Zlepšení diagnostiky jaterních onemocnění pomocí speciálních kvantitativních metod magnetické resonance

Zlepšení diagnostiky jaterních onemocnění pomocí speciálních kvantitativních metod magnetické resonance

Hlavní cíl studie jsou nelézt parametry kvantitativního MR mapování a analýzy textury, které nejlépe popisují a mohou zlepšit přesnost při hodnocení míry postižení jaterní tkáně (steatóza, fibróza, zánětlivé procesy). Získané parametry budou porovnány s výsledky MR a US elastografie, které popisují stupeň fibrózy přímo. A dále na základě multiparamterické analýzy všech kvantitativních dat včetně vhodných parametrů TA bude navržen optimální postup využití získaných dat. Na podkladě těchto výsledků a literárních zdrojů se pokusíme určit, jaké jsou možnosti pokročilých kvantitativních MR metod při detekci zánětlivých procesů, steatózy a fibrózy jater a jaké je hlavní přidaná hodnota použití metody MR elastografie.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Radim Kořínek, Ph.D.
Řešitel: 
Dezortová Monika - Institut klinické a experimentální medicíny
Spoluřešitelé: 

Radim Kořínek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
7AMB18AT023
Datum od: 
1. 1. 2018
Datum do: 
30. 6. 2020