Zkoumání rozptylových jevů elektronů ve dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích

633001

Zkoumání rozptylových jevů elektronů ve dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích

Podrobné znalosti mechanismů rozptylu elektronů a jeho praktických důsledků pro velmi nízké energie mají zásadní význam nejen pro měřicí techniky, ale také pro vývoj nových materiálů pro elektronické přístroje nové generace. Určování nepružné střední volné dráhy (IMFP) elektronů v objemových materiálech je aktuálním tématem ve spektroskopii. Informace o IMFP pro velmi nízké energie elektronů, E ≤ 100 eV, jsou nedostatečné. Navíc pro moderní dvojrozměrné (2D) materiály které jsou zajímavé pro polovodičový průmysl nejsou k dispozici. Vzhledem k malé tloušťce 2D krystalických materiálů bylo vyvinuto unikátní zařízení umožňující analyzovat materiály pomocí elektronů prošlých vzorkem a to ve standardním mikroskopickém režimu (rozsah energií: 0 – 5keV) a dále metodou doby letu (ToF, E ≤ 300 eV). Pro studium IMFP plánujeme použít vlastní unikátní experimentální metodu doplněnou DFT simulacemi.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA
Řešitel: 
Materna Mikmeková Eliška - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA22-34286S
Datum od: 
1. 4. 2022
Datum do: 
31. 12. 2024