Workshop "Quantum optics and quantum phase transitions"

Dne 20. 1. 2020 od 9.00 hod. se v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR uskuteční workshop na téma: Quantum optics and quantum phase transitions.

Program workshopu

aparatura "Paul trap"

Aparatura "Paul trap" na zachytávání chladných iontů vápníku 40Ca
Aparatura byla postavena vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR,
oddělení Koherentní lasery a interferometrie, skupina Koherenční optika (O. Číp, L. Slodička a kol.).