Workshop Nové trendy v pozorování hydratovaných preparátů pomocí vysokorozlišovacího SEM

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2015 v Kostelci u Kyjova se konal workshop s názvem: „Nové trendy v pozorování hydratovaných preparátů pomocí vysokorozlišovacího SEM“, v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”. Akce se účastnila řada významných osobností z různých ústavů AV ČR a vysokých škol z oborů elektronové mikroskopie a chemických a materiálových věd (např. Jana Nebesářová, Miroslav Šlouf, Adam Schrofel, Stanislav Obruča a další). Celkem bylo na workshopu přítomno 18 výzkumných pracovníků. Většina účastníků podpořila akci ústním příspěvkem v podobě několikaminutové přednášky o svých možnostech souvisejících s navázáním či rozšířením spolupráce s týmem z Ústavu přístrojové techniky AV ČR v. v. i., který akci pořádal. Hlavním výsledkem projektu byl návrh na grantovou žádost týkající se výzkumu nových materiálů potřebných pro biologické aplikace elektronové mikroskopie.

Garantem semináře byl Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D., z odd. Mikroskopie pro biomedicínu, Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

 

av21