Workshop na téma Telemetrologie AV21 - měřicí metody a metrologie pro výzkum a průmysl

Dne 24. listopadu 2015 proběhl v Ústavu přístrojové techniky AV ČR workshop TELEMETROLOGIE AV21 - MĚŘICÍ METODY A METROLOGIE PRO VÝZKUM A PRŮMYSL. Cílem workshopu bylo zahájení spolupráce v oblasti distribuce jednotky času a frekvence z laboratoří akademických pracovišť k cílovým uživatelům prostřednictvím fotonických sítí. Záměrem bylo zajistit přímou metrologickou návaznost měřicích přístrojů u partnerů v aplikační sféře na etalony provozované v rámci výzkumných pracovišť AV ČR prostřednictvím fotonických sítí. Řešitelský tým Koherenční optiky ÚPT workshop zorganizoval ve spolupráci s Laboratoří Státního etalonu času a frekvence ÚFE.

Účastníci shlédli prezentace, dále byly dohodnuty kroky k dalšímu rozvoji oboru Telemetrologie a projednána témata společných aktivit pro horizont let 2016 – 2018. Jedno z témat bylo i strategické postavení Laboratoře Státního etalonu času a frekvence ÚFE, se kterou se plánuje vybudování pilotní optické trasy pro přenos frekvence a času z UPT a položit tím základ Národní fotonické sítě ČR pro propojení časových a frekvenčních normálů na různých místech České republiky. Workshopu se zúčastnilo 22 osob z řad akademických pracovišť ale i zástupců firem Dicom, UJV Řež, Network Group, ProfiComms, kteří mají o danou problematiku eminentní zájem, stejně tak zástupci organizací CESNET, VUT v Brně a ÚFE AV ČR.

Workshop byl organizován v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Koordinátorem workshopu byl Ing. Ondřej Číp, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

 

av21