Workshop na téma Komplexní média v neuro-fotonice, 2022

Workshop na téma Komplexní Média v Neuro-Fotonice proběhne v Brně mezi 23-27. 10. 2022. Toto setkání, které ukončí dva evropské projekty (OP VVV Gate2mu a ERC LIFEGATE), přivítá okolo 60 mezinárodních expertů.  Cílem akce je identifikovat nejpalčivější problémy výzkumu nervových tkání in-vivo, zejména v oblasti strukturního a funkčního zobrazování hlubokých mozkových struktur a optogenetické stimulace, které mohou být adresovány pokročilými fotonickými technikami, například tvarováním vln či pulzů, pokročilými opto-elektronickými mikrosystémy a vláknovou optikou.

Pro více detailů prosím kontaktujte Tomáše Čižmára (cizmart@isibrno.cz).

Program

Tato akce je podporovaná z EC (101016787), ERC (724530) a MŠMT (CZ.02.1.01/ 0.0/ 0.0/ 15_003/0000476).

 

Workshop