Workshop Měřicí metody a metrologie pro výzkum a průmysl

Dne 6. prosince se v ÚJV Řež, a.s. konal v rámci aktivity Strategie AV21 workshop na téma „ Měřicí metody a metrologie pro výzkum a průmysl“.

Workshop byl zaměřen na současné trendy distribuce etalonů frekvence a času pomocí fotonických sítí, aktuální stav v Evropě a v České republice. Dalším tématem byly plně optické sensory na bázi vláknových mřížek, které ve spojení s etalony frekvence dovolují měřit řadu fyzikálních veličin s vysokou přesností a dlouhodobou opakovatelností.

Workshop Byl určen pro veřejný a firemní sektor a zúčastnilo se 24 osob z firem.

UPT AV ČR v. v. i., NETWORKGROUP s.r.o., VUT Brno, Ústav Radioelektroniky, CESNET z.s.p.o., ČEZ a.s., VUGTK, v. v. i., ÚJV Řež, a.s.

Praktická část proběhla v prostorách ÚJV Řež, a. s., v Husinci. Poté se účastníci přesunuli do prostor zámku Liblice, kde dále probíhaly přednášky a diskuse na dané téma. Ohlasy účastníků byly velmi positivní a to jak ze stran partnerů a podnikové sféry ale i z oblasti univerzit, shrnul jednodenní akci O. Číp. Kromě vlastních prezentací byly dohodnuty kroky k dalšímu rozvoji oboru Telemetrologie a témata společných aktivit pro časový horizont do roku 2018.

Pořadatelem workshopu byl Dr. O. Číp z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v Brně v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.

 

av21

 

av21