Workshop Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů

 25. září 2015 se uskutečnil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR workshop na téma „Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů“.
Workshop byl organizován v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program Účinná přeměna a skladováni energie a byl určen pro veřejný a firemní sektor, kde účastníci měli možnost se seznámit s aktuálními diagnostickými technikami využívanými ve světě i u nás.

V průběhu přestávky si návštěvníci měli možnost prohlédnout 9 vystavených posterů a názorné ukázky na téma řízení spalovacích procesů, laserová diagnostika a energetická biomasa. Garantem workshopu byl Mgr. Ota Samek, Dr., Odděleni Optické mikromanipulační techniky, Ústavu přístrojové techniky AV ČR v. v. i.

Prezentace v rámci workshopu:

 • Hrabina, J.: (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
  Optické diagnostické metody v energetice a průmyslu
 • Vitek, P.: (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.)
  Analýza biomasy pomocí Ramanovské spektroskopie - od sinic a řas k vyšším rostlinám
 • Samek, O.: (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
  Biomass Analysis for Energy Applications
 • Hároniková, A.: (Centrum materiálového výzkumu, Fakulta chemická VUT v Brně)
  (i) Production of carotenoid-rich biomass using selected waste substrates;
  (ii) Production properties of red yeast cultivated on lignocelluloses substrates
 • Hlaváček, V.: (Centrum materiálového výzkumu, Fakulta chemická VUT v Brně)
  (i) Utilization of agricultural waste materials
  (ii) A practical demonstration of bioethanol production by yeast
 • Skočovská, K.: (Fakulta strojní VUT v Brně)
  Optimization of liquid jet system for laser-induced breakdown spectroscopy analysis.
 • Samek, O.: (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
  Cryo-SEM and Raman Spectroscopy Study of the Involvement of Polyhydroxyalkanoates in Stress Response of Bacteria
 • Bernatová, S.: (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
  Algal biomass analysis for Application in the field of biofuels, food industry and bioremediation
 • Kaňka, J.: (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
  Raman tweezers in vertical microfluidic system for automated analysis and sorting of living cells
 • Hrubanová, K.: (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
  SEM and Raman spectroscopy applied to biomass analysis for application in the field of biofuels and food industry
 • Sládková, L.: (Středoevropský technologický institut Brno)
  Nanoparticle-Enhanced Laser-Induced Breakdown Spectroscopy of Metallic Samples
 • Obruča, S.: (Fakulta chemická VUT v Brně)
  Biotechnologické využití kvasinek a bakterií
 • Koller, M.: (Institute of Chemistry, University of Graz, Rakousko)
  Microbial Biosynthesis of Polyhydroxyalkanoate Biopolyesters from Inexpensive Renewable Resources: Addressing Economic and Quality Aspects.
 • av21   av21

   

  av21