Workshop - Budoucí spolupráce v oblasti numerických výpočtů proudění plynů

V rámci aktivity „Nové korelativní techniky pro analýzu a zobrazování biologických a syntetických polymerních materiálů“ (řešitel aktivity doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D.) výzkumného programu “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“ projektu Strategie AV21, se ve dnech 10. – 11. 3. 2022 uskutečnil workshop s názvem „Budoucí spolupráce v oblasti numerických výpočtů proudění plynů“. Tohoto workshopu se účastnili vědci ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR a majitelé firmy NUM solution s.r.o., kteří společně diskutovali o podmínkách a tématice plánovaného společného projektu aplikovaného výzkumu. Výstupem workshopu je dohoda o podání společného projektu Ústavu přístrojové techniky AV ČR a firmy NUM solution s.r.o včetně osnovy náplně projektu a jeho hlavních výstupů.

Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“, jehož koordinátorem je prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

 

Termodynamické simulace

 

Termodynamické simulace

 

Workshop

 

AV21