Workshop "Analýza originálů uměleckých děl v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu"

V rámci tématu T20-02: Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany výzkumného programu Diagnostické metody a techniky se dne 18. 2. 2021 v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. uskutečnil workshop s názvem Analýza originálů uměleckých děl v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Při setkání vědců ze skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové  techniky AV ČR, v. v. i. (dr. Neděla, dr. Tihlaříková, dr. Soukupová a další) a vědeckých pracovníků z Akademie výtvarných umění v Praze (dr. Hradilová) a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i.  (dr. Hradil) byla diskutována problematika analýzy uměleckých děl pomocí environmentální rastrovací elektronové mikroskopie a naplánovaná další vědecká spolupráce v oblasti materiálového průzkumu uměleckých děl pomocí EREM. V rámci workshopu byla provedena analýza umělecký děl pomocí speciálně vyvinutých detektorů  a energiově disperzní spektroskopie v prostředí vysokého tlaku plynu, dále proběhla diskuze nad získanými výsledky a byl vytyčen plán tvorby publikace s těmito výsledky.
Workshop se konal za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.
Řešitelem tématu č. 2. - Pokročilá instrumentální analýza výtvarných děl s cílem jejich datace, autentikace a ochrany je dr. David Hradil, z ÚACH AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitelem je dr. Vilém Neděla z ÚPT AV ČR, v. v. i.  skupina Environmentální elektronové mikroskopie.

AV21  AV21

Foto: Archív ÚPT AV ČR, skupina Environmentální elektronové mikroskopie