Vývoj systémů „3D tisk-žárový nástřik“ pro dynamicky a cyklicky namáhané aplikace

572501

Vývoj systémů „3D tisk-žárový nástřik“ pro dynamicky a cyklicky namáhané aplikace

Strategickým cílem projektu je zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost účastníků projektu v oblasti aditivních technologií a technologií žárově stříkaných povlaků a aplikace nových výrobních procesů na vybrané komponety. Hlavním technickým cílem projektu je vývoj 3D tištěného kovového substrátu opatřeného povalkem naneseným technologií žárového nástřiku (TS) za účelem zvýšení jeho odolnosti v náročném prostředí, s predikovatelnou reakcí na dynamické a cyklické zatěžování.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Josef Daniel, Ph.D.
Řešitel: 
Houdková Šárka - Výzkumný a zkušební ústav Plzeň
Spoluřešitelé: 

Nieslony Adam - Opole University of Technology
Daniel Josef - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Berger Lutz-Michael - Fraunhofer IKTS
Zetková Ivana - Západočeská univerzita v Plzni

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TH75020003
Datum od: 
1. 6. 2021
Datum do: 
31. 5. 2024