Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur

252501

Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur

Cílem navrhovaného projektu je vyvinout nové technologie pro zařízení LiteScope™ rozšiřující jeho zobrazovací možnosti o funkcionality, které přilákají nové uživatele-zákazníky a pomohou společnosti Nenovision se etablovat na vyspělých zahraničních trzích. Byly identifikovány tři oblasti, které umožní získat potřebnou technologickou a komerční výhodu. V rámci projektu tak budou vyvinuty: a) unikátní multifunkční sondy pro scanning probe microscopy s možností přivést na povrch vzorku elektrické napětí, intenzivní laserové světlo a dutinou zároveň pracovní plyn, b) vysoce kompaktní zařízení pro in-situ mechanické zatěžování, c) vlastní velmi přesné sondy a automatizovaná leptací aparatura, pro jejich přípravu elektrochemickou cestou a jejich charakterizaci.

Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D.
Řešitel: 
Horák Josef - NenoVision s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Knápek Alexandr - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
FW03010504
Datum od: 
1. 4. 2021
Datum do: 
30. 9. 2024