Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci

236002

Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci

V posledních dvaceti letech je kontinuální snaha o nalezení místa trvalé kardiostimulace, které by nebylo spojené s rizikem negativní remodelace levé komory srdeční (LKS) a srdečního selhání. Klinický efekt při stimulace hrotu či septa pravé komory srdeční (PKS) je podobný, protože obě u části pacientů vedou k dyssynchronii kontrakcí LKS. Pacienti se značnou dyssynchronii komorových kontrakcí mají nejvyšší riziko negativní remodelace levé komory srdeční. Stimulace Hisova svazku či levého raménka Tawarova nabízí fyziologickou aktivaci srdečních oddílů a k negativní remodelaci LKS nevedou. Dyssynchronie srdečních komor při kardiostimulaci se dá detekovat echokardiograficky, standartně se ale neprovádí. Naproti tomu je vysokofrekvenční EKG (UHF-EKG) časově nenáročná zobrazovací metoda schopna detailně popsat průběh komorové depolazizace a časové rozdíly aktivace srdečních oddílů. Cílem projektu je ověřit předpoklad, že pomocí UHF-EKG zobrazení komorové depolarizace lze předpovědět remodelaci LKS při trvalé kardiostimulaci.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Čurila Karol - Fakultní nemocnice Královské vinohrady Praha
Spoluřešitelé: 

Jurák Pavel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Leinveber Pavel - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Agentura: 
MZ
Reg. č.: 
NU21-02-00584
Datum od: 
1. 5. 2021
Datum do: 
31. 12. 2024