Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni

103001

Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni

Za posledních 50 let se úspěšnost chirurgických operací u farmakorezistentní epilepsie zásadním způsobem nezlepšila a zůstává kolem 50-60 %. V průběhu předoperačního vyšetření je identifikace “epileptogenní zóny” (EZ) naprosto zásadní pro její následné odstranění. V minulosti byly představeny vysokofrekvenční oscilace (HFOs, definované v pásmu 80-500 Hz) jako slibný, interiktální (nezávislý na záchvatu) biomarker epileptogenní zóny. V posledních letech naše skupina prokázala výskyt velmi vysokých oscilací (VHFOs, definovaných v pásmu 500-2000 Hz) se zdánlivě vyšší specificitou pro EZ, než tradiční HFOs. Tento projekt je zaměřen na základní výzkum elektrofyziologických příznaků nad současnou hranicí 500 Hz ve velkém multi centrickém datasetu. Ke studiu vzniku a propagace těchto vysokofrekvenčních událostí použijeme makro elektrody in vivo, mikro elektrody in vivo a mikro-elektrodová pole (micro-electrode arrays, MEA) ex vivo. Výsledky tohoto projektu přinesou nové znalosti o patofyziologii, přesné roli VHFOs a jejich využití ke zvýšení úspěšnosti epileptochirurgických operací.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Petr Klimeš, Ph.D.
Řešitel: 
Klimeš Petr - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitelé: 

Brázdil Milan - Lékařská fakulta - MASARYKOVA UNIVERZITA

Cimbálník Jan - Fakultní nemocnice u sv. Anny

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA22-28784S
Datum od: 
1. 4. 2022
Datum do: 
31. 12. 2024