Vědecká delegace z ÚPT AV ČR byla přijata na Konzulátu ČR v Jordánsku

Dne 9. června se v jordánském Ammánu sešli zástupci Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR (ÚPT) vedeni prof. J. Lazarem s paní konzulkou Dr. Janou Kostrounovou. Během setkání, které proběhlo v neformální atmosféře v budově konzulátu, byla diskutována dosavadní spolupráce mezi českou a jordánskou stranou. Ta probíhá od roku 2019 především na poli výzkumu, pokročilých technologií a v neposlední řadě také na poli pedagogickém, kdy se ÚPT podílí na vedení závěrečných prací magisterských studentů na univerzitě Mutah v Keraku. Spolupráce společně vedených studentů s ÚPT ale zdaleka jejich obhajobou nekončí a již tři z nich z nich pokračují na doktorském studiu v Brně, ve kterém ÚPT působí jakožto odborné školící pracoviště.

Za českou stranu se setkání zúčastnil také pan Mohammad Allaham, vůbec první česko-jordánský student, který je v současnosti na ÚPT zaměstnán a během svého doktorského studia se podílí na řešení projektu podporovaném Technologickou agenturou ČR.

Mezi tématy, které byly na setkání diskutovány, byly především otázky spojené s uplatněním jordánských studentů v České republice, možnosti budoucí stipendijní podpory jordánských studentů a v ČR a v neposlední řadě možnosti rozšíření spolupráce i mimo rámec ÚPT.


Foto: Vědecká delegace z ÚPT na Konzulátu ČR v Jordánsku

Delegace

Z leva Mohammad Allaham M.Sc., prof. Josef Lazar, dr. Jana Kostrounová, dr. Alexandr Knápek