Vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR na NOCI VĚDCŮ, 27. 9. 2019

Kolegové z oddělení Koherenční optiky, Ústavu přístrojové techniky AV ČR představili návštěvníkům v rámci Noci vědců zábavnou a zároveň odlehčenou formou téma lasery ale také práci své skupiny.
Prezentace probíhala v prostorách Vysokého učení technického, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně.

V rámci letošního tématu „Co byste chtěli vědět o laserech“ se návštěvníci seznámili například se zařízením lidar, dozvěděli se, na jakém principu funguje a kde je využíván. Že například lidarem můžeme změřit dodržování maximální rychlosti na školní chodbě, což někteří využili, ale i pohyb skály v dole při těžbě. Názornou ukázkou tohoto zařízení byl exponát, kdy si na krátké dráze mohli malí i velcí změřit svou rychlost chůze, případně se i rozběhnout.

Další zastavení byl exponát, který známe snad všichni. Laserové ukazovátko. Pro zvídavého návštěvníka byl připraven vzorek – řez ukazovátkem aby si mohl prohlédnout, co je schováno pod elegantním designem upraveným krytem. Kolegové pak dali podrobné vysvětlení, jak fungují lasery v ukazovátku ale i v nejlepších laboratořích.
Mezi exponáty nechyběla ani maketa kyvety vyrobené ve spolupráci Meopta – optika a ÚPT AV ČR pro projekt eLISA.
Pro ty, kteří mají téma laser jako koníček, dostali vysvětlení, jak umíme pomocí laseru změřit sekundu s přesností na 0,00000000000001s a proč jsme si postavili past na jeden atom vápníku.

 

Noc vědců

 

Noc vědců  Noc vědců  Noc vědců  Noc vědců  Noc vědců  Noc vědců