Vakuová pec/CVD reaktor/TDS

Popis:

Programovatelná vakuová pec vybavená dvěma plynovými průtokoměry a hmotnostním spektrometrem může být využita pro depozici grafénu z chemických par, žíhání vzorků až do 1100 °C či studium teplotní stability preparátů tzv. termodesorpční spektrometrií. Vakuum v peci je řádově     10-4 Pa.

Parametry:

  • Max. pracovní teplota 1100 °C, teplotní náběh 2÷30 °C/min.
  • Kvadrupólový hmotnostní spektrometr 1÷100 amu
  • Plynové průtokoměry Alicat Scientific 50/25 sccm 
  • Plyny dusík/vodík/metan

Kontakt:

Mgr. Eliška Mikmeková, Ph.D.
tel: +420 541 514 450

Vakuová pec/CVD reaktor/TDS